osgb sağlık raporu

osgb sağlık raporu, işe giriş sırasında istenilen önemli bir rapordur. Kişinin sağlığının çalışacağı işe uygun olup olmadığı bu rapora göre belirlenmektedir.  Firmalara personel alırkan mutlaka sağlık muayenesi yaptırmak gerekmektedir. Bu kanunen zorunlu bir durumdur. Özellikle yapılacak işin zorluğuna ve çeşidine bağlı olarak muayeneler acilen yapılmaktadır. Kişiler işe girmeden önce mutlaka bu belgeleri almalı ve işe giriş sırasında ibraz etmelidir. Bu yeni yükümlülüğün amacı ise işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. İş veren ve çalışanların sorumluluklarını düzenleyen bu kanunun, herkes için önemlidir.

iş için sağlık raporu nereden alınır 2017

osgb sağlık raporu, Çalışma Bakanlığı tarafından görevlendirilen yetkili tüm ortak sağlık ve güvenlik birimi osgb bünyesinde bulunan iş yeri hekimlerinden alınabilmektedir. Bu iş yerine girişteki sağlık muayeneleri; kesinlikle aile hekimleri, devlet hastaneleri ya da özel hastanelerden alınmamalıdır. Bu belgelerin osgb hekimlerinden olmaması halinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

ortak sağlık ve güvenlik birimi iş güvenliği uzmanları, işe alınmak istenen herkesin muayenesini detaylı bir biçimde yapmaktadır. Muayenelerin sonuçları poliklinik ve laboratuvarlardan alınmaktadır. osgb istanbul Avrupa firmaları istanbul’daki tüm çalışanlara bu belgeleri sağlayabilmektedir. OSGB bağlı iş hekimleri,  daha sonrası için haftalık, aylık, yıllık gibi süreçlerde işçilere düzenli olarak muayene yapmaktadır. Örneğin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak addedilen işlerde, çalışanların bu işlere uygun olup olmadığının raporlanması zorunludur. Bu raporlama da yine OSGB’lerin görevlendirdiği iş yeri hekimleri tarafından yapılmaktadır.

osgb sağlık raporu ücreti

İşe girişlerde alınan sağlık raporlarının önemleri şu şekilde listelenmektedir:

Öncelikle bu işlem kanuni bir zorunluluktur.

Osgb sağlık raporu almadan işe giriş yapmak zordur.

Çalışanların iş yerlerinde maruz kalacakları sağlık risklerine karşı sürekli gözetim için gereklidir.

İşçilerin, mevcut sağlık durumlarının ve güvenliklerinin korunması ve kontrol edilmesini sağlamaktadır.

İş değişikliği ve yeni işe girişlerde yaptırmak zorunludur. Çünkü her işin kendisine göre farklı tehlikeleri bulunmaktadır.

İş, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılıyorsa işe girmek isteyen kişilerin sağlık raporu alması zorunludur.